• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ มอบของขวัญปีใหม่เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 31 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วย ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติพิจารณาขีดความสามารถการรองรับนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ พร้อมให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด