วันศุกร์, สิงหาคม 19, 2022

สบอ.13 (แพร่) เปิดยุทธการปราบปรามการตัดไม้มีค่า การล่าสัตว์ป่า ในพื้นที่น่าน-อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) จัดโครงการยุทธการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้มีค่าและการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ท้องที่จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

โดยเป็นการบูรณาการปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อม ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบการตัดไม้มีค่าและล่าสัตว์ป่า

ทั้งนี้ ประธานในพิธีได้มอบเสบียงอาหารแก่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวน และปล่อยขบวนรถยนต์ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนภาคพื้นดินออก ปฏิบัติการลาดตระเวนตามแผนยุทธการป้องกันและปราบการลักลอบตัดไม้มีค่าและการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาติแม่จริม อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ช่วงระหว่างวันที่ 1 -3 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด