Sample Category Title

กรมอุทยานฯ รายงานผลโครงการ IUCN ฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

อธิบดีฯ รัชฎา ติดตามความก้าวหน้ากฎหมายลำดับรอง เร่งพิจารณาร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ...

กรมอุทยานฯ ร่วมงาน ครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ...

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นประกาศจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ...

ครบรอบ 20 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ มุ่งมั่น “ปกปัก รักษา ผืนป่า ของคนไทยให้ยั่งยืน”

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...

ที่สุดอุทยานแห่งชาติฯ : EP.13 ธารมรกตแห่งป่าตะวันตก​ อุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์ คือ ที่สุดของอุทยานแห่งชาติในเขตภาคกลาง-ภาคตะวันตก​ ด้วยเอกลักษณ์ทางธรรมชาติอันโดดเด่นครบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นธารน้ำตก สายน้ำพุร้อน ไปจนถึงโถงถ้ำน้ำลอด และเกาะแก่งทรงงามท่ามกลางอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนผืนสวย เขื่อนศรีนครินทร์ ที่สุดของความงดงามและความเป็นเอกลักษณ์ของเกาะแก่ง เถื่อนถ้ำ...

กรมอุทยานฯ ประชุมคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลฯ หนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 28 กันยายน 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

รู้หรือไม่ !? มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ให้อะไรกับประชาชน

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก  ซึ่งจะต้องอาศัยที่ดินทำกินเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพ และสังคมไทยเราต้องยอมรับว่ามีพี่น้องเกษตรกรอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ามาก่อนกฎหมายที่ดินทั้งหลายจะบังคับใช้ อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าทุกประเภทได้ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร มีความต้องการพื้นที่ทำกินได้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้นตามลำดับ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม...

โชว์ “4 เมนูเด็ดอุทยานแห่งชาติ” หนุนซอฟต์ พาวเวอร์ ด้านอาหาร ดึง นทท. สัมผัสรสชาติ

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...