วันพฤหัสบดี, กันยายน 23, 2021

หน้าแรกข่าวผู้บริหารข่าวผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติฯ

ข่าวผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติฯ

ไทยเฮ! มติคณะกรรมการมรดกโลก ขึ้นทะเบียน ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ เป็นมรดกโลก

0
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กว่า 6 ปี ที่ประเทศไทยมุ่งมั่น ผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน และเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก โดยมีการนำเสนอมาแล้วถึง 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ....

กรมอุทยานฯ บันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ และ นางกรภัทร ดำรงค์ไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล...

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44

0
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพร้อมด้วยนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ ร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conferece) ณ ห้องประชุม ชั้น...

กรมอุทยานฯ ประชุมกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

0
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง การรับแจ้ง การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน และการจำหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. ... (มาตรา...

อธิบดีกรมอุทยานฯ ตรวจติดตาม อช.สิรินาถ เตรียมความพร้อมเปิด Phuket Sandbox

0
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามการเตรียมความพร้อมของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ตามแผนการเปิดประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัว (Phuket Sandbox)...

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 2/2564

0
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นายจรวย อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้แทนสำนักส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม...

กรมอุทยานฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

0
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย รองอธิบดีฯ นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ และหัวหน้าผู้ตรวจราชการ นางกรภัทร ดำรงค์ไทย เข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล...

กรมอุทยานฯ ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ครั้งที่ 2/2564

0
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ (H.A. Slade)...

กรมอุทยานฯ ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 1/2564

0
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2546 โดยมี นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง พร้อมด้วย นายวิชิต...