• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘พญาเสือ’ ตรวจสอบบุกรุกป่าตัดไม้แผ้วถาง พบออกโฉนดซ้อนพื้นที่ ขหล.คุ้งกระเบน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยพญาเสือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธการด้านการป้องกันและปราบปราม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (คลองเรือแตก) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีการแผ้วถางลักลอบตัดไม้ทำลายป่า อ้างเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี ตามนโยบายข้อสั่งการของ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธัยญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ได้มีนายไพศาล มาแสดงตนกับหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน แจ้งว่าตนเป็นเจ้าของแปลงที่ดิน และมอบสำเนาโฉนดที่ดิน เลขที่ 17735 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ออกปี พ.ศ. 2549 เนื้อที่ 20-1-20 ไร่ นายสมชาย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งนายไพศาลอ้างว่าตนเป็นหลาน จะขอเข้าแผ้วถางป่าที่ตนมีโฉนดทับซ้อนกับพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน แต่หัวหน้าเขตฯ ขอนำเอกสารไปตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่ ให้ได้ข้อเท็จจริงก่อน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ไม่เคยมีผู้ใดเข้าทำประโยชน์

ต่อมาสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่ มีหนังสือแจ้งว่าบริเวณที่ขอตรวจสอบปรากฏโฉนดที่ดินเลขที่ 17735 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เป็นการออกโฉนดโดยการเปลี่ยน น.ส. 3 ก. เลขที่ 337 เป็นโฉนดที่ดินตามความในมาตรา 58 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีชื่อนายสมชาย บำรุงรัตน์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ส่วนการทำแผนที่เพื่อออกโฉนดเป็นการนำหลักฐานเกี่ยวกับระวางภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้กับ น.ส. 3 ก. มาปรับแก้ตามหลักวิชาการแผนที่รูปถ่ายทางอากาศลงในแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องทำการสำรวจรังวัด จึงไม่มีค่าพิกัด (ร.ว. 25 จ.) แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดแปลงบุกรุกแผ้วถางเนื้อที่ 4-0-46 ไร่ ตรวจยึดไม้ท่อน 5 ท่อน ปริมาตร 2.173 ลบ.ม. ตรวจนับจำนวนตอไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ถูกตัดฟันโค่นล้มในพื้นที่ตรวจยึด ได้จำนวน 43 ตอ ตรวจสอบแล้วว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิ์ จึงจัดทำบันทึกการตรวจสอบตรวจยึด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.นายายอาม แจ้งความกล่าวโทษนายไพศาล ในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

ทั้งนี้จากการตรวจสอบแปลงบุกรุกแผ้วถางเนื้อที่ 13-0-40 ไร่ ตรวจนับจำนวนตอไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ถูกตัดฟันโค่นล้มในพื้นที่ได้จำนวน 54 ตอ พบไม้ท่อน 53 ท่อน ปริมาตรรวม 17.470 ลบ.ม. ที่ดินดังกล่าวอยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ 17735 ที่นายไพศาล นำหลักฐานมาแสดง เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าโฉนดที่ดินเลขที่ 17735 ออกตามมาตรา 58 ตรี ที่ออกทับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ขัดกับหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) จึงจัดทำบันทึกการตรวจสอบนำไปลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และทำความเห็นเสนอให้ สำนักงานตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงกรรมสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่อนุรักษ์ (สตส.) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดฉบับดังกล่าว และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด