• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี) บำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ ข้าราชการพนักงาน ร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก หวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และกิจกรรม 5 ส./ Big Cleaning Day โดยมีการบำรุงรักษาต้นไม้ ที่ปลูกไว้ด้วยการใส่ปุ๋ยชีวภาพ พรวนดิน รดน้ำ เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด