• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อช.ดอยสุเทพ-ปุย รับรางวัลพระราชทาน Thailand Tourism Awards ยกระดับมาตรฐานสู่สากล

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุทิน พรหมปลัด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย รายงานว่า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้รับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ในสาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ Thailand Tourism Awards

โดยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด