• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เปิดแล้ว ! อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่ม 24 ก.ย.64 นี้เป็นต้นไป

วันที่ 24 กันายายน 2564 นายสุพล คำเสนาะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติวรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประชาชนเริ่มได้รับการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ ทำให้รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ให้สามารถประกอบกิจกรรมทางสังคมได้มากขึ้นร่วมทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยวของประชาชนภายในประเทศ และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายและมาตรการต่งๆ ของรัฐบาล จึงขอประกาศเปิดการท่องเที่ยวภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกรทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม ( social distancing ) DMHIT = Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาร์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่โทรศัพท์หมายเลข 063-142-1121 หรือเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด