• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.12 (นครสวรรค์) ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานชองเครือข่ายฯ อส.อส. ในพื้นที่

วันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) โดยคณะติดตามเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ชุดที่ 2 นำโดย นางสุจิตรา ตระกูลเลิศรัตน์ นางอมรรัตน์ ศิริมากร  พร้อมด้วยนายยุทธนา ทองบุญเกื้อ หัวหน้าวนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านสมาชิกเครือข่ายฯ ณ บ้านนายดนัย เกียรติวงศ์ชัย ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยได้ติดตามการดำเนินงาน และสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาท ภารกิจหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ของ อส.อส.ให้แก่สมาชิกเครือข่าย และได้มอบต้นรวงผึ้ง และต้นโมกราชินีให้แก่สมาชิกเครือข่ายฯ คนละ 1 ชนิด รวมรับคนละ 2 ต้น เพื่อไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง โดยมี อส.อส. จากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ในท้องที่วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง รวม 26 คน มาร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการช่วยอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด