• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน จัดกิจกรรม “รำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร”

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายสมหวัง  เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน งาน “รำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร” โดยมี นายเกรียงศักดิ์ มิตรประกอบโชค นายอำเภอลานสัก ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พลตำรวจตรีพันธุ์เทพ ถึงทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนตระกูลนาคะเสถียร ดร.จักรกริช ศีลาเจริญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ผืนป่าตะวันตกมรดกโลกห้วยขาแข้งอุทัยธานี นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีนายไกรสร  วิริยะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายนริศ บ้านเนิน ตัวแทนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงาน ณ อนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหมุนเวียน ไม่เกิน 50 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด แต่ให้คงไว้ในพิธีการที่กระชับและสำคัญ ได้แก่ การจุดเทียนรำลึก การวางหรีด พิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ สืบ นาคะเสถียรและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละชีวิตในการอนุรักษ์ผืนป่าห้วยขาแข้ง นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุน “สืบเจตนารักษ์ป่าห้วยขาแข้ง” ให้แก่ บุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า และนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายอนุรักษ์เสือโคร่ง จำนวน 34 ทุน แบ่งเป็นบุตรเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และพื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ รวม 19 ทุน และนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบป่าห้วยขาแข้ง จำนวน 15 ทุน และมอบรางวัลให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนที่มีผลงานจับกุมและเก็บกู้กับดักสัตว์ รวม 5 ชุดลาดตระเวนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้กับบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด