• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ “รำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร” สืบสานอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลก ทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานงานรำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร โดยมีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายนฤพนธ์ ทิพย์มนฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์ รุ่น 35 ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงชัย คณะบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร หน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจในจังหวัดอุทัยธานี ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมพิธีวางหรีดรำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร หน้าอนุสาวรีย์สืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี การจัดงานรำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเครือข่ายอนุรักษ์ เพื่อรำลึกครบรอบ 33 ปี การจากไปของสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยมีหลากหลายกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566
จากข้อมูล เมื่อปี พ.ศ. 2532 สืบ นาคะเสถียร ได้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหานานัปประการ เช่น ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การล่าสัตว์ของกลุ่มผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกยิงเสียชีวิต ปัญหาความยากจนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบผืนป่า ที่คุณสืบฯตั้งเจตนามุ่งมั่น ที่จะแก้ปัญหาให้สำเร็จ โดยพยายามแก้ปัญหาในทุกด้าน แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมืออย่างที่ตั้งใจไว้ จนกระทั่งเช้ามืดของวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 สืบ นาคะเสถียร จึงได้ตัดสินใจสละชีพตนเองที่บ้านพักภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จากการเสียชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร เป็นจุดเริ่มต้นการปลุกกระแสด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยในวันที่ 1 กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันที่ทุกคนจะได้ร่วมกันระลึกถึงความเสียสละของคุณสืบ นาคะเสถียร
ทั้งนี้ กิจกรรมในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มีการแสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ จากเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณลานหญ้าหน้าอนุสรณ์สืบ นาคะเสถียร กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติของผืนป่าห้วยขาแข้ง กิจกรรม ART WORKSHOP จากศิลปินอาสาสมัคร ชมดนตรี ฟังเสวนา SEUB TALK “33 ปี เรื่องเล่าจากลานหินโค้ง” โดยอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ร่วมจุดเทียนรำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร การประชุมเครือข่ายชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้ง เรื่อง “การจัดการพื้นที่กันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง” และการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธ์ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และในวันที่ 1 กันยายน 2566 มีพิธีสงฆ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศล มีการวางหรีดรำลึกสืบ นาคะเสถียร และมอบทุนการศึกษา “ทุนสืบเจตนารักษ์ป่าห้วยขาแข้ง”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด