• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมจัดงานรำลึก 32 ปี ‘สืบ นาคะเสถียร’ ชี้คุณค่าความสำคัญผืนป่ามรดกโลก

วันที่ 1 กันยายน 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จัดงานรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร โดยมี นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ หน่วยงานราชการในจังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เข้าร่วม ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ถูกประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัยและคงความสมบูรณ์ของปาธรรมชาติแห่งนี้ไว้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีพื้นที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตาก มีแนวเขตติดกับจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,433,587 ไร่ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้รับการยอมรับระดับโลก ในความเป็นผืนป่าที่มีคุณค่าและความสำคัญ เป็นแหล่งรวบรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและมีความงดงามตามธรรมชาติ จึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยองค์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง ได้รับการเสนอให้เป็นมรดกโลกด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญ ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าทั้งสองแห่ง ซึ่ง สืบ นาคะเสถียร นักวิชาการป่าไม้ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการสำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวเพื่อเสนอต่อองค์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นวันครบรอบ 32 ปี การเสียชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จัดทำโครงการรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร เพื่อเป็นการรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้สละชีวิตเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า อีกเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติแก่เจ้าหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในปัจจุบันที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความดั้งใจยิ่งและด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะ รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างจิตสำนึกกระตุ้นเตือนให้เยาวชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้คุณค่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ คงความภาคภูมิใจ ในฐานะที่ผืนป่าแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

เพื่อให้ภาคส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมรำลึกถึงคุณความดี ความเสียสละ และเชิดชูเกียรติแด่ สืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อให้ภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง และความก้าวหน้าในการบริหารจัดการดูแลพื้นที่ มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง โดยภายในงานจะมีพิธีจุดเทียนรำลึก สืบ นาคะเสถียร บริเวณอนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร ทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระถวายสังฆทาน และการวางหรีด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ สืบ นาคะเสถียรและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละชีวิตในการอนุรักษ์ผืนป่าห้วยขาแข้ง นอกจากนั้น ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา “สืบเจตนารักษ์ป่าห้วยขาแข้ง” แก่บุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายอนุรักษ์เสือโคร่ง รวมจำนวน 50 ทุน จากนั้นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กล่าวคำปฏิญาณตน จะเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด