• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน สบอ.12 (นครสวรรค์)

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน สร้างขวัญ และกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมบ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย A.W.Cooper และปลูกต้นเสลา ซึ่งเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นระลึกไว้จำนวน 1 ต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด