• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ชุดเหยี่ยวดง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล ‘นกแก้วโม่ง’ พร้อมปลูกพืชแหล่งอาหาร

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนกแก้วโม่ง บริเวณวัดสวนใหญ่ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบการอยู่อาศัยของนกแก้วโม่งบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมหารือถึงแนวทางในการอนุรักษ์ดูแลนกแก้วโม่กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์นกแก้วโม่ง รวมถึงการห้ามล่า ห้ามค้า และห้ามครอบครองนกแก้วโม่ง เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

โดยป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้อธิบายลักษณะทางกายภาพ ถิ่นที่อยู่อาศัย อาหาร ช่วงการผสมพันธุ์ และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับนกแก้วโม่ง และถ้าหากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ให้แจ้งทางสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 หรือเพจสายด่วน 1362 และเพจชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 2 ป้าย ขนาดป้ายละ 1 × 1.5 เมตร นำมาติดภายในบริเวณวัด พร้อมทั้งได้ร่วมกันนำต้นยางนา จำนวน 5 ต้น เพื่อให้ต้นยางนาเจริญเติบโต เป็นแหล่งวางไข่และเป็นที่อยู่อาศัยของนกแก้วโม่งในอนาคต ปลูกต้นฝรั่งขี้นก จำนวน 2 ต้น และ ต้นมะกอกน้ำจำนวน 1 ต้น เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของนกแก้วโม่งต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด