• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขสป.ห้วยขาแข้ง เร่งทำโป่งเทียม 3 แห่ง เสริมธาตุอาหารป้องกันลัมปีสกิน ลามสู่วัวแดง

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วย นายสังวาลย์ แสงสวัสดิ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และ พื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เชื้อโรคลัมปิ สกิน ระบาดหนักลามสูสัตว์ป่า และถ่ายทอดความรู้และเทคนิคที่ถูกต้องในการทำโป่งเทียม เพื่อให้เป็นแหล่งเสริมธาตุอาหาร และคลังยา เป็นการช่วยเพิ่มความต้านทานโรคให้แก่สัตว์ป่า

โดยได้สาธิตและสอนการทำโป่งเทียม ในพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับเสลา-ห้วยระบำ จำนวน 1 แห่ง และในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จำนวน 3 แห่ง คือบริเวณโป่งช้างเผือก โป่งซับยางพุเค้าแมว และโป่งต้นผึ้ง ที่ละ 1 แห่ง ทั้งนี้เพื่อเสริมธาตุอาหาร และเพิ่มภูมิต้านทานให้กับวัวแดง ที่มาใช้พื้นที่โป่งเป็นจำนวนมาก และประจำ รวมทั้งได้วางกับดักแมลง ไว้จำนวน 1 จุด เพื่อสกัดไม่ให้แมลงที่อาจมีเชื้อลิมปี สกิน นำเชื้อมาสู่วัวแดง อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด