• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ย้ายแล้ว! เจ้าของรีสอร์ทแพหรูยอมถอย หลังอุทยานฯไทรโยค สั่งรื้อบุกรุกเขตในแม่น้ำแควน้อย

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค นายจิรายุ พูลทวี ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้ตรวจติดตามการรื้อถอน เคลื่อนย้ายรีสอร์ทแพหรู มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ที่ปลูกสร้างบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ในแม่น้ำแควน้อย เขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค หมู่ที่ 7 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โดยพบว่าเจ้าของรีสอร์ทแพดังกล่าวได้ทำการรื้อถอน เคลื่อนย้าย รีสอร์ทแพหรูออกไปจากแม่น้ำแควน้อย ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปจนเกือบหมดแล้ว ภายในเวลาเพียง 13 วัน หลังจากที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้ทำการปิดประกาศ คำสั่ง ขับไล่ รื้อถอน ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการ ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ดำเนินการปราบปราม นายทุนบุกรุกป่า อย่างเด็ดขาด และต่อเนื่อง

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)  กล่าวว่า การที่เจ้าของรีสอร์ทแพได้ทำการ รื้อถอน เคลื่อนย้ายในครั้งนี้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ถือได้ว่าเป็นผลดีต่อตัวเจ้าของเอง ที่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีและเสียค่าปรับ เพราะหากไม่ยินยอมรื้อถอน เคลื่อนย้าย รีสอร์ทแพหรู ดังกล่าวภายในเวลา 30 วัน ตามประกาศคำสั่งของอุทยานแห่งชาติไทรโยคแล้ว อาจจะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 35 (1) พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ และปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท และต้องเสียค่าขนย้ายรีสอร์ทแพหรูให้กับทางราชการเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท อีกด้วย

 

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติไทรโยค ดูแลรักษา ป้องกัน มิให้บุคคลใด นำรีสอร์ทแพ หรือสิ่งอื่นใด มาจอดขวางแม่น้ำแควน้อย ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ในบริเวณดังกล่าวอีก เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกไทรโยคใหญ่ ในแม่น้ำแควน้อย ให้มีบรรยากาศ สุนทรียภาพ ตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่งดงามเอาไว้ ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับธรรมชาติที่แท้จริงกันทุกคน

อย่างไรก็ตาม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ขอเตือนไปยังนายทุนเจ้าของโรงแรม หรือ เจ้าของรีสอร์ท หรือ เจ้าของบ้านพักตากอากาศ ทั้งหลาย ที่ปลูกสร้าง บุกรุก ยึดถือ ครอบครองที่ดิน หรือ แม่น้ำ ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ถึงแม้อัยการจังหวัด จะมีคำสั่งไม่ฟ้องทำให้คดีอาญายุติไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 147 ก็ตาม แต่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีอำนาจใช้กฎหมายทางปกครอง ออกประกาศคำสั่ง ขับไล่ รื้อถอน ตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตวป่า พ.ศ. 2562 ได้ และไม่มีอายุความ ไม่อยู่ภายใต้การบังคับคดีภายใน 10 ปี สามารถขับไล่ รื้อถอนได้ตลอดเวลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด