• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ คัดเลือกบุคคลต้นแบบรับเครื่องหมาย ‘พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้’ ประจำปี 64

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผู้ที่ได้รับการยกย่องมีสิทธิได้รับและประดับเครื่องหมาย “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” เพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงคุณงามความดีที่กระทำไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติ หน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 20 ราย โดยแบ่งเป็น กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จำนวน 3 ราย และกลุ่มบุคคลภายนอก ผู้สนับสนุนและช่วยเหลือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 17 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด