• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมการดำเนินงานตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประการประชุมการดำเนินงานตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ทางไกล (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่ประชุมฯ ได้นำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก และร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44b วาระ 44 COM 7B.97 สถานภาพการอนุรักษ์ กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และแผนการดำเนินงานตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 วาระ 44 COM 8B.7 การนำเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด