• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รัฐมนตรีฯ ‘วราวุธ’ บันทึกเทปรณรงค์อนุรักษ์เสือโคร่ง เนื่องในวันเสือโคร่งโลก 2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส) บันทึกเทปเนื่องในวันเสือโคร่งโลกประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งวันเสือโคร่งโลกนั้นจะตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี แต่เนื่องจากขณะนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้ไม่สามารถจัดงานเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจมาร่วมงานได้โดยตรง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงปรับเปลี่ยนการจัดงานแบบวิถีใหม่ (New normal) ด้วยการจัดงานในรูปแบบสื่อออนไลน์ ที่ประชาชนสามารถเข้าร่วมงานได้ง่ายผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน เสมือนการเข้าชมนิทรรศการจริง โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย นิทรรศการออนไลน์ และการเสวนาออนไลน์แบบถ่ายทอดสด (ไลฟ์) ทาง www.globaltigerday2021.com

โดยนิทรรศการออนไลน์ จะประกอบด้วยบูธ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานร่วมจัด จำนวน 20 บูธ นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เสือโคร่งแบบผสมผสานทั้ง วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เนื้อหาพร้อมภาพประกอบ (E-BOOK) เป็นต้น ภายใต้แนวคิด “มองสถานการณ์เสือโคร่งปัจจุบันสู่อนาคต หรือ Thailand’s tigers forever : Moving forward to the future” จะมีการนำเสนอสถานการณ์เสือโคร่งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเริ่มเผยแพร่ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ในเวลา 08.00 น. และสามารถรับชมได้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด