• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.15 (เชียงราย) ปลูกป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธาน เปิดงานโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณบ้านดงนคร ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พื้นที่ 19 ไร่ จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 3,800 ต้น มีหน่วยงานในพื้นที่อำเภอพาน เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และเครือข่ายมวลชนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณงาน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด