• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯแก่งกระจาน คุมเข้ม ‘เข้า-ออก’ หมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย เฝ้าระวังโควิด-19

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านโป่งลึก บ้านบางกลอย อสม. คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ทหารชุดเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ เจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการราษฎรกลุ่มเป้าหมายผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งได้กักตัวอยู่ในบริเวณโบสถ์คริสตจักรบางกลอย และที่พักอาศัย ผลปรากฏว่า อุณหภูมิร่างกายปกติและไม่พบอาการไข้

โดยได้ร่วมกันดูแลความเป็นอยู่ พูดคุยให้กำลังใจและจัดหาอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับราษฎรกลุ่มเป้าหมายไว้ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแม่เพรียง ได้เดินทางมาตรวจราษฎรกลุ่มเสี่ยงเพื่อหาเชื้อโควิด 19 เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจะทราบผลในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นได้ประชุมหารือเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศชี้แจงให้ราษฎรในหมู่บ้านทราบเรื่องการงดเว้นการเข้าออกหมู่บ้านโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ในเมืองหรือพื้นที่เสี่ยงไม่ควรเดินทางกลับหมู่บ้านในช่วงนี้

ทั้งนี้ราษฎรในหมู่บ้านที่ประสงค์หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกนอกหมู่บ้านให้ไปขอใบอนุญาตเดินทางกับผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตรวจสอบใบอนุญาตเดินทางจากผู้ใหญ่บ้านด้วยความเข้มงวดหากไม่มีใบอนุญาตห้ามมิให้เดินทางออกนอกพื้นที่ และให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน กรอกข้อมูลชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ด่านมะเร็วโดยเคร่งครัดทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด