• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพร้อมด้วยนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ ร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conferece) ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยการประชุมเป็นไปตามแนวบฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด และลดการแพร่กระจายของเชื้อไรัสโควิด-19 ตามมาตรการเว้นระยะห่าง

ในการนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และปลัดกระทรวง การต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นรองหัวหน้าคณะ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติพร้อมด้วยผู้แทน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 มีวาระการพิจารณาที่สำคัญของไทย คือ การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ซึ่งไทยมีความพยายามในการผลักดันการขึ้นทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นกลไกลหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้คงอยู่สืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด