• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯหมู่เกาะอ่างทอง พร้อมรับนักท่องเที่ยว ‘สมุยพลัสโมเดล’ คุมเข้มมาตรการโควิด

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตามโครงการ “สมุยพลัสโมเดล” ในการที่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า เปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้รูปแบบ Samui Plus Model ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าเกาะสมุย จะถูกกักตัวตามขั้นตอน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดทำแผนด้วยระบบปิด หรือ Samui Plus Model

ในส่วนการพำนักภายในโครงการ  SAMUI Plus นั้น นักท่องเที่ยวต้องเข้าพักในโรงแรมที่ Samui Extra Plus Hotels ซึ่งเป็นโรงแรมระดับมาตรฐาน AQ บนเกาะสมุยเท่านั้น หากผลการตรวจครั้งแรกเป็นลบ จึงสามารถออกจากห้องพักและทำกิจกรรมภายในบริเวณของโรงแรมได้ Chill at Hotel ในวันที่ 4 ถึง 7 สามารถเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางตามโปรแกรมท่องเที่ยวโดยบริษัทนำเที่ยวที่ผ่านการอบรม ในเส้นทางที่กำหนดเป็นการเฉพาะ หรือ Sealed Route มี 3 เส้นทาง ได้แก่ หาดถ้ำร้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง การล่องเรือ กิจกรรมเชิงสุขภาพ Wellness and Spa ในวันที่ 8 ถึง 14 นักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนโรงแรมได้ แต่เป็นโรงแรมได้รับเครื่องหมาย  SHA Plus ทั้งบนเกาะสมุย  เกาะพะงัน และเกาะเต่า

นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวได้ตามแผนฯ ในวันที่ 4 – 7 อุทยานฯ จึงร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย จัดทำมาตรการรองรับการท่องเที่ยวหาด แบบปิด (Sealed Beach) ตามแผนปฏิบัติการ Samui Plus Model ในลักษณะของการท่องเที่ยวที่กำหนดพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม และดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคฯ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

โดยได้เตรียมความพร้อมและมีมาตรการรองรับการท่องเที่ยวชายหาด แบบปิด : Sealed Beach โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ สามารถนั่งเรือชมทิวทัศน์ได้ทุกจุด แต่กำหนดจุดที่สามารถขึ้นไปทำกิจกรรมได้เฉพาะบริเวณหาดถ้ำร้าง เกาะแม่เกาะ ช่วงเวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน ยกเว้นช่วงปิดบริการท่องเที่ยวของอุทยานฯ (20 ต.ค. – 20 ธ.ค.) โดยอุทยานฯ จัดเตรียมความพร้อม ทำความสะอาดพื้นที่ ชายหาด อุปกรณ์เครื่องใช้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องจองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติล่วงหน้าผ่าน Application QueQ โดยก่อนขึ้นมาท่องเที่ยว อุทยานฯ จะมีจุดคัดกรอง/วัดอุณหภูมิ Check in – Check out การติดตามตัวผ่านระบบไทยชนะ SHABA หรือ SHA Plus+ หรือ หมอชนะ หรือ Samui Health Pass

ทั้งนี้ ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ได้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 30 คน/ช่วงเวลา และกำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมปิ่นโตอาหารและภาชนะสำหรับบริการนักท่องเที่ยว และนำขยะคืนสู่ฝั่ง นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ได้จัดให้เจ้าหน้าที่ฯ ที่ได้รับการฉีดวัคซีน และผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจากสาธารณสุขแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด