• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณฯ วุฒิสภา ครั้งที่ 8

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานฯ และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ครั้งที่ 8 โดยมี พลเอก อาชาไนย ศรีสุข เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผ่านระบบ VDO Conference

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด