• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเจ็ดคด – โป้งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติเจ็ดคด – โป้งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี โดยอุทยานแห่งชาติเจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า (เตรียมการ) ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็ก – ป่าทับกวาง แปลงที่ 2 และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ท้องที่ตำบลท่ามะปราง ตำบลชำผักแพว ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 23,277 ไร่ หรือประมาณ 37.24 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้น 1 และ 2 มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี มีทรัพยากรสัตว์ป่า สัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครองหลากหลายชนิด เช่น เลียงผา เก้งหม้อ ช้างป่า กระทิง เก้ง กวาง เป็นต้น เป็นลักษณะเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ

สำหรับการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติเจ็ดคด – โป้งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อกับผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านทรัพยากร เพื่อเป็นสถานที่นันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจจำนวนมาก และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติเจ็ดคด – โป้งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=37258  ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด