• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผอ.สำนักฯ 13 ลงพื้นที่อำนวยการ ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟ บูรณาการระดมกำลังพลจากพื้นที่ใกล้เคียงมาสนับสนุนการดับไฟป่า

นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม และหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน (War Room) ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม โดยได้ติดตาม แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยได้มีการสั่งการปรับแผนกำลังพล โดยระดมกำลังพลเพิ่มจากสถานีไฟป่าในพื้นที่ข้างเคียง เข้าปฏิบัติการเพิ่มเติมในพื้นบูรณาการอุทยานแห่งชาติแม่ยม จาก 4 สถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด สบอ.13 (แพร่) เข้าร่วมปฏิบัติการวางแผนและควบคุมไฟป่าตามจุด Hotspot ที่ตรวจพบ
นายกมล นวลใย กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กำลังพลในพื้นที่บูรณการอุทยานแห่งชาติแม่ยม ค่อนข้างอ่อนล้า เนื่องจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจึงได้สั่งการสนธิกำลังเพิ่มเติมเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ร่วมกับชุดปฏิบัติการพื้นที่บูรณาการอุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Partol) หน่วยงานและกำลังพล ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแม่ยม สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม สถานีควบคุมไฟดอยผากลอง ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ และเครือข่าย อส อส. ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยแบ่งมอบภารกิจ 5 ชุด ชุดที่ 1 – 4 รวมจำนวน 40 นาย ควบคุมไฟป่า 3 กลุ่มใหญ่ บริเวณกลางพื้นที่อุทยานฯ และรอยต่อ แพร่ – ลำปาง และชุดที่ 5 ประกอบด้วยเครือข่าย อส.อส. 10 หมู่บ้าน รวม 75 นาย ประจำจุดเฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยง จำนวน 15 จุด รวมกำลังพลในการปฏิบัติงาน จำนวน 115 นาย พร้อมเข้าปฏิบัติงาน รวม 3 วัน 2 คืน เพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่บูรณาการอุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ โดยมีเป้าหมายควบคุมไฟป่าแปลงใหญ่ ให้ยุติได้ภายในวันนี้ (5 ก.พ.67.) ทั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
จากการลงตรวจสอบพื้นที่พบว่าเป็นป่าเบญจพรรณมีไม้สักและไผ่ขึ้นโดยทั่วไป ขณะนี้เชื้อเพลิง (ใบสัก ใบไผ่ และหญ้าขจรจบ หรือหญ้าคอมมิวนิสต์แห้งกรอบทั่วพื้นที่ จึงได้สั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม สั่งชุดเฝ้าระวังควบคุมประชาชนเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการและนโยบายของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้สั่งการให้มีความเข้มงวดในการลาดตระเวนและป้องกันไฟป่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด