• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมการตรวจพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอกสถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธาน การประชุมตรวจติดตามพื้นที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ โดยมีร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นายสมเจตน์ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ในการนี้ ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลอากาศเอกสถิตพงษ์ สุขวิมล พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมโครงการน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ฯ บริเวณพื้นที่โรงคัดบรรจุผลิตภัณฑ์การเกษตร โรงงานแปรรูปนม บ้านเลขที่ 1 บ่อน้ำบาดาล บริเวณทางเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ และชมศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยาม มินทราธิราชบรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปกท.ทส. มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำท่อเพื่อเชื่อมโยงระบบน้ำบาดาลเข้าสู่ระบบกรองน้ำและปรับปรุงระบบกรองน้ำ เพื่อให้สามารถนำน้ำบาดาลที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 11 บ่อ มาใช้ให้เต็มศักยภาพ และได้ทำการสำรวจพื้นที่พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มหากปริมาณน้ำยังไม่เพียงพอ และให้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ทำโครงการร่วมกับ โครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด