• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นกำหนดพื้นที่วนอุทยานเขาหน่อ – เขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า วนอุทยานเขาหน่อ – เขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นวนอุทยานเขาหน่อ – เขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่เขาหน่อ – เขาแก้ว ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ที่ยังคงสภาพป่าประมาณ 1,114 ไร่ เป็นกลุ่มยอดเขาหินปูน รูปทรงสวยงามแปลกตา สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนบนถนนพหลโยธิน ช่วงจังหวัดนครสวรรค์ – กำแพงเพชร และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับแจ้งเหตุสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 แจ้งเหตุเกี่ยวกับปัญหาฝูงลิง เข้ามาสร้างความเดือดร้อนบริเวณเขาหน่อ – เขาแก้ว ซึ่งเกรงว่าจะทำร้ายนักท่องเที่ยว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วน และได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นให้ประกาศจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อจะได้ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งด้านการท่องเที่ยว ศึกษาธรรมชาติ และการจัดการสัตว์ป่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการกำหนดพื้นที่เป็นวนอุทยานเขาหน่อ – เขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู่ตามสภาพเดิม โดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญ เช่น สัตว์ป่า พืชพรรณ และลักษณะธรรมชาติที่สวยงามเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือนันทนาการของประชาชน เนื่องจากในพื้นที่ที่กำหนดเป็นวนอุทยานเขาหน่อ – เขาแก้ว มีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เหมาะกับการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นวนอุทยานเขาหน่อ – เขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=34790 ระหว่างวันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด