• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมมูลนิธิภูบดินทร์ฯ พิจารณาพัฒนาเส้นทางในพื้นที่ขยาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เฉพาะเส้นทางสัญจร) โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสว่าง กองอินทร์ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรับรอง 1- 4 ชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาการพัฒนาเส้นทางในพื้นที่ขยาย เส้นทางบ้านตะเคียนทอง-บ้านไล่โว่ และเส้นทางบ้านสาละวะ-บ้านจะแก โดยเป็นการบูรณาการทำงานจากหลายหน่วยงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด