• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ สาละวิน จับกุมเผาป่าเกินแปลงที่ทำกิน พร้อมยึดที่รับรองสิทธิทำกินคืน

วันที่ 17 พ.ค. 66 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับรายงานจาก นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ว่าเมื่อเวลา 11.00 น. นายมิตร อุตมะ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายติณณ์ วงรินยอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวิน พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจอุทยานแห่งชาติสาละวิน ออกตรวจลาดตระเวน ในเขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน ขณะลาดตระเวนถึงบ้านห้วยยาก ต.แม่คง อ.เเม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้พบกลุ่ม ชาย หญิง จำนวน 3 คน กำลังล้อมรั้วลวดหนามบริเวณแปลงที่ทำกิน คณะเจ้าหน้าที่จะเรียกสอบถามแต่ทั้ง 3 คน ได้วิ่งหลบหนี พร้อมถือมีดเข้าป่า เจ้าหน้าที่ได้วิ่งติดตามแต่ไม่ทัน จึงได้ติดตามไปที่บ้านอยู่อาศัยของผู้กระทำผิด แต่ไม่พบตัว ซึ่งคาดว่าได้หลบหนีออกจากหมู่บ้านไปแล้ว จากนั้นจึงกลับมาตรวจสอบแปลงพื้นที่ทำกินดังกล่าว พบมีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก รวมทั้งมีการแปรรูปไม้ เผาไม้ จนเหลือแต่ตอ และนำเศษไม้ปลายไม้ที่ไม่สามารถนำมาทำเป็นสินค้าได้มาเผา ส่วนใหญ่ไม้ที่ถูกเผาเป็นไม้ตระกูลก่อและไม้เต็งรัง

เจ้าหน้าที่ได้รังวัด จับพิกัดด้วยเครื่องวัดสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง (GPS) ในจุดบริเวณที่ตัดไม้ เผาป่าและพื้นที่ทั้งหมด พบว่าเป็นการบุกรุกขยายออกไปจากแปลงที่ดินทำกินเดิม เนื้อที่จำนวน 3 ไร่ จากพื้นที่เดิม จำนวน 2.9 ไร่ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแปลงที่ทำกินตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ (แม่ฮ่องสอนโมเดล) ปรากฏว่าเป็นของ น.ส.แดง ราษฎรบ้านห้วยยาก หมู่ที่ 5 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เบื้องต้น คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดอุปกรณ์การกระทำผิด เสียม 1 เล่ม ลวดหนาม 3 ขด และไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน 2 แผ่น พร้อมจัดทำบันทึกกล่าวโทษต่อ พนักงานสอบสวน สภ.แม่สะเรียง เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรายนี้ โดยทางอุทยานแห่งชาติสาละวินจะนำผลคดีส่งให้สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นป่าอนุรักษ์ เพื่อเพิกถอนแปลงอนุญาตตามแผนแม่ฮ่องสอนโมเดล ตาม ม.64 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ต่อไป

ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อใช้ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตป่าอนุรักษ์ ตามหลักการคนอยู่กับป่า และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรผู้อาศัยในพื้นที่ โดยมีหลักการจัดการพื้นที่ที่มีการครอบครองที่ดินของราษฎร สำหรับชุมชนที่ได้รับการผ่อนผันให้ถือครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

สำหรับโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” เป็นโครงการนำร่องการใช้ประโยชน์ที่เกื้อกูลธรรมชาติ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรผู้อาศัยในพื้นที่ มีเงื่อนไขสำคัญคือ “ชุมชนต้องช่วยดูแลรักษาป่าที่เหลืออยู่มิให้ถูกทำลายอีก” ทั้งนี้เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการเข้ามาบุกรุกพื้นที่เกินจากที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีการสอบสวนเจ้าของผู้ทำประโยชน์ ส่วนการดำเนินการ จะต้องมีขั้นตอน การตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี สามารถดำเนินคดี ทั้งทางแพ่ง และทางอาญา ซึ่งจะได้เร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด