• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับมอบเครื่องเป่าลม 20 เครื่อง จากมูลนิธิชัยอนันต์ แก้ปัญหาไฟป่า จ.เชียงราย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบเครื่องเป่าลม จำนวน 20 เครื่อง และหน้ากากอนามัย มูลค่ารวม 425,500 บาท จากมูลนิธิชัยอนันต์ นำโดย นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธิฯ นางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานและคณะกรรมการฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯ

ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นปัญหาและเป็นนโยบายระดับประเทศที่จะต้องแก้ไข โดยกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติให้กับพื้นที่ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการแบ่งมอบพื้นที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด