• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘วราวุธ’ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาไฟป่า จ.เชียงราย เน้นย้ำใช้กฎหมายเข้มงวดคนเผาป่า โทษสูงสุดปรับ 2 ล้านจำคุก 20 ปี

วันที่ 23 เมษายน 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานจากนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายสมเกียรติ ปูกา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จากนั้น รมว.ทส พร้อมคณะ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรวจสถานการณ์ไฟป่าท้องที่ อ.แม่สาย อ.แม่จัน อ.เมือง อ.แม่สรวย
นายวราวุธ ได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาโดยในส่วนของป่าอนุรักษ์ให้กรมอุทยานฯเข้มงวดการลาดตระเวนพื้นที่ ในส่วนของการเผาป่านั้นให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ส่วนภาพรวมการแก้ปัญหานอกจากการหาทางป้องกันไฟป่าแล้ว ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มความสามารถของท้องถิ่นในการดับไฟป่าเนื่องจากทักษะการดับไฟป่านั้นเจ้าหน้าที่เฉพาะสามารถทำได้แต่ในส่วนท้องถิ่นยังทำได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
นายอรรถพล ได้รายงานว่า ในช่วงหน้าแล้งของทุกปีพบว่าจังหวัดเชียงรายจะมีรายงานการเผาพื้นที่มากขึ้น แต่ขณะนี้แม้จุดความร้อนลดลงแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังในช่วงอีก 2 เดือน ซึ่งเป็นช่วงทำการเกษตร ทั้งนี้ได้มอบนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานฯ ให้เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับอุทยานและกฎหมายเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยในส่วนของการเผาป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 2 ล้านบาท และจำคุก 20 ปี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด