• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้อำนวยการ IUCN ภาคพื้นเอเชีย เข้าเยี่ยมคารวะ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานฯ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ของ Dr. Dindo Campilan ผู้อำนวยการสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) ภาคพื้นเอเชีย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (H.A. Slade)

โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ IUCN ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การร่วมกันพัฒนาเอกสารโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ในรอบที่ 8 (GEF-8) การสนับสนุนประเทศไทย ในการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการอนุรักษ์นอกพื้นที่คุ้มครอง (Other effective area-based conservation measures: OECMs) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศไทยในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองให้ได้ร้อยละ 30 (30×30 Target) การเตรียมการสำหรับ Dr. Bruno Oberle ผู้อำนวยการใหญ่ IUCN ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 โดยได้ขอเข้าพบปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และการจัดทำความตกลงเจ้าบ้าน (Host Country Agreement: HCA) ระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) ภาคพื้นเอเชีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด