• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ไม่พ้นสายตา จนท.ด่านสุวรรณภูมิ ขบวนการค้าสัตว์ข้ามชาติ จับลิงคาปูชินยัดกระเป๋าเดินทาง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับรายงานจากด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำโดย นายภัคพงศ์ ผาทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ตรวจสอบภาพเอกซเรย์กระเป๋าสัมภาระ พบกระเป๋าต้องสงสัยว่ามีสัตว์ป่ามีชีวิตถูกลักลอบส่งออก เป็นกระเป๋าสัมภาระของนักท่องเที่ยว สัญชาติอินเดีย ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐอินเดีย เดินทางโดยสายการบิน Scoot Air เที่ยวบินที่ TR609 แวะต่อเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อจะเดินทางไปยังเมืองโคอิมบาตอร์ สาธารณรัฐอินเดีย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โดยพบกระเป๋าเดินทาง 2 ใบ ภายในมีลิงสายพันธุ์ต่างประเทศ มีชีวิตจำนวน 4 ตัว โดย 2 ตัวเป็นลิงคาปูชินสีน้ำตาล (tufted capuchin) มีถิ่นฐานในทวีปอเมริกาใต้ และ ลิงต่างประเทศชนิดพันธุ์อื่น จำนวน 2 ตัวโดยมีความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 23 มาตรา 93 และมาตรา 112 ฐานส่งออกสัตว์ป่าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ความผิดตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 31 ฐานนำสัตว์ออกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย และให้นายจักรพงศ์ ขำเมือง พนักงานตรวจจป่า เป็นผู้กล่าวโทษร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนายภัคพงศ์ ผาทอง หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบในคดี ตาม ปจว. เลขที่ 4 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.25 น. คดีอาญาที่ 64/66 ยึดทรัพย์ที่ 40/66 และได้นำส่งของกลางที่กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด