• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ลุยทวงคืนผืนป่าเขาใหญ่ ยกระดับความเข้มข้นการป้องกัน ปราบปราม การบุกรุกพื้นที่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เปิดเผยว่า จากการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก (ในพื้นที่รอยรอยต่อ 4 จังหวัด จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก จ.นครราชสีมา และ จ.สระบุรี) พบ ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 (ปราจีนบุรี )ได้ดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎร ตามที่มีผู้มาแจ้งการครอบครองนวน 42 หมู่บ้าน 1,435 ราย 1,867 แปลง เนื้อที่ประมาณ 11,000 ไร่

โดยวันนี้ นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมด้วย นายสมฤกษ์ ศุภมิตรกฤษณา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และนายมนต์มณัฏฐ์ เสมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อยกระดับความเข้มข้นในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่า ในท้องที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถูกราษฎรบุกรุกยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์จำนวนมาก เนื้อที่ประมาณ 290 ไร่ และวันนี้ได้ตรวจยึดจับกุม จำนวน 2 ราย เนื้อที่รวม 4-2-32 ไร่ สำหรับพื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื้อที่ประมาณ 280 ไร่

นายวีระ ขุนไชยรักษ์ กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เร่งดำเนินการตรวจยึดจับกุมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งเฝ้าระวังปกป้องคุ้มครองมิให้ราษฎรกลับเข้าไปยึดถือครอบครองหรือทำประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวอีก เพื่อให้พื้นที่ป่าสามารถฟื้นคืนสภาพป่ากลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์เป็นธรรมชาติดังเดิม และหากพบว่ามีการฝ่าฝืนเข้าไปยึดถือครอบครองทำประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายโดยเด็ดขาด ซึ่งเป็นการยกระดับความเข้มข้นในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ป้องกัน ปราบปราม การบุกรุกพื้นที่ และยกระดับชุดปฏิบัติการให้มีความเข้มแข็ง ตามแนวทางปฏิบัติงานของนายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด