• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.1 ร่วมประชุมเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 มอบหมายให้นายพิพัฒน์ พลอินทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี บินสำรวจเชื้อเพลิง ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตรกรรม ท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พอ.อภิกฤษ ใจน้อม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และนางมาละนี จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมฯ

จากนั้นเวลา 14.00 น. นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมด้วยนางจาริยา ทับทิมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายพิพัฒน์ พลอินทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และการเผาในที่โล่ง จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม 201 (พานหิน) ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือ ถึงแนวทางการป้องกันและรับมือ เกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าของแต่ละหน่วยงานในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อการถอดบทเรียนปัญหาไฟป่า ลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด