• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เติมกำลังใจทีมแพทย์และอาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.เกษตรศาสตร์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นำเจ้าหน้าที่ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม บริการชงกาแฟสด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัคร ของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์ดังกล่าว เป็น 1 ใน 11 หน่วยศูนย์ฉีดวัคซีนถาวรของกระทรวง อว. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ นิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ อาสาสมัครทุกท่าน ที่มาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์โควิด 19 ไปพร้อมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด