• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.3 (บ้านโป่ง) จับมือ ‘แพนเทอรา’ ฝึกยุทธวิธีการลาดตระเวนทางเรือ อช.เขื่อนศรีนครินทร์

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายอนันต์ โพธิ์พันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) มอบหมายให้นายมานะ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “ยุทธวิธีการลาดตระเวนทางเรือ (Boat Patrol) ” พร้อมด้วย นางสาววีรยา โอชะกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และ นายไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ยังได้รับมอบเรือยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 ลำ พร้อมทุ่นลอย จากมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

โดย แพนเทอราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การกระจายของสัตว์ตระกูลแมวป่าในพื้นที่กลุ่มป่าทางทิศใต้ของผืนป่าตะวันตก (Wildcat Distribution in southern Western Forest Complex)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการกระจายของประชากรเสือโคร่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้านสัตว์ป่า รวมถึงสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ทางน้ำ

องค์การแพนเทอราฯจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมยุทธวิธีการลาดตระเวนทางเรือให้กับชุดปฏิบัติการทางเรือของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์รวมถึงสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมของบุคคลอย่างเป็นระบบเพื่อยับยั้งขบวนการลักลอบล่าสัตว์และการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบโดนได้รับความอนุเคราะห์ครูฝึกจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (Naval Special Warfare Command , Royal Thai Fleet) (SEAL) และร่วมพัฒนาหลักสูตรกับทีมครูฝึกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับเป็นต้นแบบการฝึกอบรมยุทธวิธีทางเรือ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงการฝึกอบรม ได้แก่ ช่วงเดือน มกราคม 2566 และช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะใช้เวลาในการจัดฝึกอบรม 6 วัน รุ่นละ 10 นาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด