• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับพระราชทาน ส.ค.ส. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 9 มกราคม 2566 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 มอบให้แก่ นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดี รักษาราชการอธิบดีกรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและยังความปลาบปลื้มให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เป็นล้นพ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด