• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ เขาคิชฌกูฏ เตรียมพร้อมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎ ปี 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายชวินทฐ์ ปิ่นแก้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าร่วมประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (พระบาทพลวง) ซึ่งเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวจันทบุรีและประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของไทย มีความนับถือประเพณีศักดิ์สิทธิ์นี้สืบทอดมา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี โดยในปี พ.ศ.2566 ตรงกับวันที่ 22 มกราคม ถึง 22 มีนาคม 2566 มีพิธีบวงสรวง “ปิดป่า – เปิดเขา” ในวันที่ 20 มกราคม 2566 และพิธีบวงสรวง “เปิดป่า – ปิดเขา” ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ใน 1 วันแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงที่ 1 เวลา 00.00 น. – 06.00 น. ช่วงที่ 2 เวลา 06.00 น. – 12.00 น. ช่วงที่ 3 เวลา 12.00 น. – 18.00 น. และช่วงที่ 4 เวลา 18.00 น. – 24.00 น. โดยกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว 6,000 คน/ช่วงเวลา

การจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น KCKQue (พระบาทเขาคิชฌกูฏ) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้มีการจอง 4,500 คน/ช่วงเวลา และ Walk in 1,500 คน/ช่วงเวลา นอกจากนั้น ยังมีการกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินขึ้นเขาพระบาท จำนวน 500 คน/วัน แบ่งเป็น เดินทางหน่วย คก 1 (พระบาทพลวง) 350 คน/วัน และเดินทางบ้านแกลง 150 คน/วัน ดังนั้น ในแต่ละวันจะมีจำนวนนักท่องเที่ยว ประมาณ 24,500 คน ต่อวัน นักท่องเที่ยว สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถรักษาระยะห่าง COVID-Free Personnel และสัมผัสธรรมชาติได้โดยปราศจากความความแออัด ภายใต้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโควิด มีการระบายอากาศ สุขอนามัยเหมาะสม สะอาดปลอดภัย

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชณกูฎ (พระบาทพลวง) เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อใดไม่มีประวัติชัดเจน ทราบเพียงพบรอยพระพุทธบาทตั้งแต่ พ.ศ. 2397 มีความเชื่อกันว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้ดังที่ขอโดยให้ขอเพียง 1 อย่างเท่านั้น ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องหาโอกาสขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) นับเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานอยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,050 เมตร อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด