• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ หนุนปรับเพิ่มบัญชี 3 สัตว์ป่า ในที่ประชุม CITES CoP19 สาธารณรัฐปานามา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP19) ได้เข้าสู่สัปดาห์ที่สอง โดยภาคี 145 ประเทศ จาก 184 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม หลังได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ปานามา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงปานามา ซิตี้ สาธารณรัฐปานามา

โดยการประชุมในครั้งนี้มีสัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3 ชนิด เข้าสู่การพิจารณาในการประชุม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะผู้แทนประเทศไทย ได้เสนอในที่ประชุมเห็นชอบสนับสนุนการพิจารณา ข้อเสนอการขึ้นบัญชี 2 นกกางเขนดง (White-rumped Shama) ที่เสนอโดย มาเลเซีย สิงคโปร์ โดยที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ข้อเสนอการปรับเพิ่มบัญชี นกปรอดแม่ทะ (Straw-headed bulbul) จากบัญชี 2 เป็นบัญชี 1 เสนอโดย มาเลเซีย สิงคโปร์ อเมริกา ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ให้ชะลอการบังคับใช้ออกไป 12 เดือน ตามการร้องขอของอินโดนีเซีย และข้อเสนอการขึ้นบัญชี 2 สำหรับตะกอง (Chinese Water Dragon) เสนอโดย เวียดนาม และสหภาพยุโรป ผลการพิจารณาได้รับการรับรองโดยเสียงส่วนใหญ่ ทั้งนี้ผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับเพิ่มบัญชีสัตว์ป่าทั้งสามรายการ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยและภาคีอนุสัญญา ในการควบคุมการค้าชนิดพันธุ์ดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด