• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เหยี่ยวดง พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 สุ่มตรวจค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายตลาดจตุจักร

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เปิดเผยว่า ตามจำหน่ายการซื้อขายสัตว์ป่า และสัตว์ป่าควบคุม บริเวณตลาดศรีสมรัตน์ (ตลาดนัดจตุจักร) กรุงเทพมหานคร เพื่อมิให้มีการลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 บริเวณตลาดศรีสมรัตน์ (ตลาดนัดจตุจักร) กรุงเทพมหานคร จึงมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ส่วนปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า และชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ เข้าตรวจร้านค้าบริเวณดังกล่าว

ผลการตรวจสอบ เบื้องต้นมีร้านค้าจำหน่ายสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสัตว์ป่าต่างประเทศ ได้แก่ หนูแกสบี้ เมียแคท ชูก้าไรเดอร์ คาบีบาร่า นกแอฟริกันเกรย์ ลิงมาโมเสท แรคคูน นกแก้วตระกูลคอนัวร์ นกแก้วมาคอร์ นกตระกูลแอมมะชอน และกระต่าย เป็นต้น ซึ่งการค้าสัตว์ป่าต่างประเทศ (ปัจจุบัน) ยังไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2562 นอกจากนี้ พบว่ามีร้านค้า ได้นำสัตว์ป่าคุ้มครอง จำนวนพวกนก ชนิดนกปรอดหัวโขน แขวนอยู่บริเวณหน้าร้าน ซึ่งตรวจสอบแล้ว พบว่านกดังกล่าวได้ซื้อมาจากฟาร์มที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งร้านค้าได้ไปขออนุญาตให้ครอบครองและค้า ที่ฝ่ายอนุญาต ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอยู่ในขั้นตอนของการออกใบอนุญาต

นายนาวี ช้างภิรมย์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (เหยี่ยวดง) และชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 เผยว่า ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ดูแลตลาดศรีสมรัตน์ (ตลาดนัดจตุจักร) ได้มาจัดระเบียบไม่ให้ร้านค้าแผงลอยนำสินค้าทั้งที่เป็นของใช้ และสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ มาจำหน่ายบริเวณริมถนน และไม่ให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองที่ผิดกฎหมายมาขาย ประกอบกับมีการปรับปรุงอาคารและสถานที่ที่ชำรุด และเก็บกวาดทำความสะอาด ตามซอยต่าง ๆ ทำให้ร้านค้ามีจำนวนน้อยลง จึงทำให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนน้อยลงตามไปด้วย ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในตลาดถดถอยลงไป ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าทราบว่า หากพบเห็นการลักลอบนำสัตว์ป่าคุ้มครอง มาจำหน่าย ภายในและภายนอกบริเวณตลาดศรีสมรัตน์ (ตลาดนัดจตุจักร) ให้แจ้งได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน สิบปีปรับไม่เกินหนึ่ง ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด