• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ​ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล อยุธยา​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช​ เป็น​ประธาน​ในพิธีเปิดการประชุม​การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​ โดยมี​ นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ​ นายเผด็จ ลายทอง​ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า​ นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง พร้อมด้วย​ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้าหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขาทุกสาขา​ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม​ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า​รับฟังแผนปฏิบัติงานและงบประมาณด้านสัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​ สอบถามประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองประกอบ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562​ รวมถึงประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ด้านการวิจัยสัตว์ป่า ด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์ป่า งานนิติวิทยาศาสตร์ การลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ทั้งนี้ยังได้มีพิธีมอบโล่และของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา แก่ผู้เกษียณอายุราชการด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด