• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ​ ร่วมลงนาม​ MOU โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล อยุธยา​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช​ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่าง กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี​ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ร่วมเป็นสักขีพยาน​ พร้อมด้วย นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช นายสุกันฑ์ พึ่งกุล ผู้อำนวยการส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าร่วม ณ​ ห้องอารีย์สัมพันธ์​ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม​

สำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป่า อย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก สร้างแรงจูงใจให้ชุมชนดูแลรักษาป่า ร่วมกับการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนตามขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ ผ่านการดำเนินโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จะดำเนินโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงการรับรองคาร์บอนเครดิตภายใต้การกำกับดูแลของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันกลไกนำป่าชุมชนและพื้นที่ป่าอื่น​ๆ​ ของ ทส. ได้ขึ้นทะเบียนภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) สู่การปฏิบัติจริง พร้อมเชื่อมพลังไตรภาคี รัฐ เอกชน และชุมชนช่วยกันดูแลผืนป่าไทยให้อุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้คืนให้ชุมชนจากการขายคาร์บอนเครดิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด