• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ลุยเก็บตัวอย่างป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดนกในพื้นที่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ รายงานว่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างนกธรรมชาติเพื่อตรวจค้นหาโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกและโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ โดยการใช้ตาข่ายดักจับฝูงนกที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รอบๆ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ซึ่งนกที่ทำการตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกและติดเครื่องหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

โดยการดำเนินการสุ่มตัวอย่างนกในธรรมชาติ เพื่อตรวจเชื้อไข้หวัดนก จะดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกได้ดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 โดยในการดำเนินการจะมีการสุ่มตัวอย่างของนกครั้งละ 10 ชนิด บริเวณพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดและโดยรอบ ซึ่งในการดำเนินการทุกครั้งจะมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมดำเนินการทุกครั้ง

ทั้งนี้ นอกจากมีการสุ่มตรวจตัวอย่างนกแล้ว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดได้ประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยสังเกตนก และสัตว์ปีกที่เลี้ยงตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ห้ามทำลายซาก เพื่อที่ทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จะได้แจ้งปศุสัตว์จังหวัด มาดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันเชื้อไข้หวัดนกดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด