• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ นักเรียน เข้าร่วม ณ  ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดิมคือเรือนที่ประทับพลับพลาเขาดอกไม้ ซึ่งหน่วยงานร่วมจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้ากระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระวชิร   เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง ดำเนินการส่งมอบเรือนที่ประทับและอาคารบริวาร พลับพลาที่ประทับทรงงาน เนื้อที่ 19 ไร่ ให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลและใช้ประโยชน์ทางราชการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการปรับปรุงเรือนที่ประทับเป็นอาคารนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับอาคารบริวารได้ปรับปรุงเป็นสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ที่ครบวงจรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

ทั้งนี้ภายหลังจากพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ ยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยคณะได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่โครงการ กิจกรรมฐานการเรียนรู้สำหรับเยาวชน และปล่อยสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ จำนวน 10,000 ตัว

ทีมข่าว DNPnews กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด