• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมแถลงข่าว ’30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมีเพื่อปวงประชา’

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่ง สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับหน่วยงานภาคี 25 องค์กร ร่วมแถลงข่าวงาน ” สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมีเพื่อปวงประชา” ครั้งที่ 14 โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคาร 72 พรรษา มูลนิธิสวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ๆ ได้เกิดขึ้นครบ 30 ปี มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จึงได้จัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมีเพื่อปวงประชา” ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี ที่พระราชทานสวนแห่งนี้ให้ปวงประชา เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นปอดใหญ่ใจกลางเมือง สำหรับหายใจอากาศบริสุทธิ์ เป็นสวนป่า สวนดอกไม้นานาพรรณ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนา ให้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่เยาวชนและประชาชนสามารถ มาศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าอีกด้วย

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เตรียมจัดนิทรรศการ “คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูลกัน” นำเสนอผลงานของโครงการพระราชดำริที่ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร และทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยดูแลรักษาป่าไปพร้อม ๆ กัน เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะให้คนกับป่า อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกัน ด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทำให้คนไทย อิ่ม-อุ่น และร่มเย็น รวมถึงการแสดงผลสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ เช่น กาแฟ น้ำหม่อน ชา ฯลฯ และแจกกล้าไม้ 2 ชนิด ได้แก่ ชะมาง และคำรอก (ตานกกดน้อย) ชนิดละ 200 ต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด