• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จัดงานวันเสือโคร่งโลก 2565 “Tigers Next Gen : เสือโคร่งต้องไปต่อ”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดงานวันเสือโคร่งโลก ประจำปี 2565 (Global Tiger Day) ภายใต้แนวคิด “Tigers Next Gen : เสือโคร่งต้องไปต่อ” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มปริมาณประชากรของเสือโคร่ง ซึ่งเสือโคร่งที่อยู่ทั่วประเทศไทยมีประมาณ 140-180 ตัว ซึ่งหัวใจสำคัญคือการทำให้ธรรมชาติมีความสมบูรณ์มากขึ้น เพราะการเพิ่มขึ้นของปริมาณเสือโคร่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบนิเวศของประเทศไทยมีความสมบูรณ์ และให้ความสำคัญในด้านทรัพยากรธรรมชาติ

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบโล่เชิญชูเกียรติให้แก่หน่วยงาน องค์กร ที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง พิธีมอบเครื่องหมาย “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ให้แก่ผู้สนับสนุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแสดงผลงานนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กิจกรรมเสวนา “TIGERS NEXT GEN เสือโคร่งต้องไปต่อ” ความสำเร็จ 12 ปี และเป้าหมายอนาคตการอนุรักษ์เสือโคร่ง และ กิจกรรมเสวนา “โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า” นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ตรวจเยี่ยม น้องขวัญ ลูกเสือโคร่งของกลางที่มาจากการลักลอบค้าสัตว์ป่า อยู่​ในความดูแลของสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช ภายในศูนย์พัฒนาการ​จัดการ​สัตว์ป่า​บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี

ทีมข่าว DNPnews กรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ แล​ะพันธุ์พืช​ รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด