• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลนำเสนอนโยบาย ร่วมทำแผนบูรณาการช้างป่าภาคประชาชน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการช้างป่าภาคประชาชนและเป็นวิทยากรกระบวนการร่วมกับเครือข่ายเสียงคนเสียงช้างป่า ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 7 จังหวัด (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่ให้ข้อมูลทั้งเชิงนโยบาย การจัดการในพื้นที่พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับที่ประชุมอย่างสูง ซึ่งผลจากการประชุมได้เกิดกลุ่มเครือข่ายช้างป่าตะวันออกพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่และติดตามงานแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอในแต่ละด้านต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด