• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ บันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายร​ั​ชฎา​ สุริย​กุล​ ณ​ อยุธยา​ อธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ พร้อมด้วย นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ ​นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย นายอนุชา กระจายศรี นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายสว่าง กองอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ และผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นายสมเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 (3 มิถุนายน 2565) ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด